Metoda ManMan Junior – chiński dla dzieci

Dwa cele nauki

Dobra edukacja jest pełna troski i wrażliwości. Rodzaj komunikatu jaki kierujemy do dziecka wpływa na ukształtowanie jego inteligencji i osobowości. Dlatego nauka w Miłej Szkole Językowej ma podwójny cel (tzw. dual purpose).

Oprócz nauki języka zbudujemy w Twoim dziecku wiarę we własne możliwości, chęć podejmowania wyzwań i akceptację dla popełniania błędów. Będziemy wzorować się na metodach nowoczesnej pedagogiki  oraz growth mindset – podejściu zbadanym i opisanym przez Carol Dweck. – profesor uniwersytetu Stanforda.

Sposób w jaki dziecko myśli o własnej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Carol Dweck wyróżnia dwa modele koncepcyjne: nastawienie na rozwój (growth mindset) i nastawienie na trwałość (fixed mindset).

Dziecko nastawione na rozwój (growth mindest)j wierzy, że inteligencja i umiejętności mogą rozwijać się w czasie. Dlatego chętnie podejmuje się wyzwań, nie poddaje się w obliczu trudności. Ceni krytykę i wie, że porażka go nie określa. Jest natomiast nieodłącznym elementem procesu nauki.

Dziecko nastawione na trwałość (fixed mindset) postrzega zdolności i inteligencję jako stałą cechę. Wierzy, że ma lub nie ma pewnych wrodzonych zdolności, np. nie ma talentu do języków obcych. Rzadko wychodzi poza swoją strefę komfortu. Źle reaguje na krytykę, przez co pozbawia się cennej możliwości samorozwoju.

Dobra wiadomość jest taka, że mindset to właściwość, którą można rozwijać. W Miłej nagradzamy pracę i wysiłek. Pokażemy, Twojemu dziecku, że sam proces zdobywania wiedzy i doskonalenia się jest przyczyną do radości, a potknięcia na tej drodze są normalne. Nauczymy je, że najlepszą reakcją na trudności jest zmiana strategii działania i wytrwałe dążenie do celu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W bibliografii znajdziesz polecaną i wykorzystywaną przez nas literaturę!

Nauka w baśniowym świecie

To historie, nie fakty poruszają wyobraźnię małych uczniów. Tylko w porywającym kontekście nowa wiedza staje się atrakcyjna. Nieprawdopodobne opowieści zostają z dziećmi o wiele dłużej niż wyizolowane, suche fakty. Dlatego zabieramy naszych uczniów na przygodę w Smoczym Świecie!

Opowieść rozpoczyna się, gdy Smok Ollie odnajduje starą, zakurzoną księgę. Problem w tym, że została napisana w języku, którego nie potrafi odczytać. W rozszyfrowaniu tekstu pomagają mu przyjaciele i rodzina. Okazuje się, że smoki mają magiczne moce, a czarów można nauczyć się jedynie we Wschodniej Akademii Smoczej Magii. Kluczem do niesamowitych umiejętności są zaklęcia wypowiadane po chińsku!

Opowieść została zaplanowana tak, aby stale pobudzać dziecięca ciekawość. Przejście do kolejnego rozdziału smoczej baśni jest uzależnione od wykonania zadania, które wiąże się z wykorzystaniem umiejętności językowych.

Kurs pełen dobrych emocji

Kluczem do efektywnej nauki są emocje! Materiał, zadania i zabawy zostały zaplanowane tak, aby dobre przeżycia pomagały dzieciom w trwałym zapamiętywaniu. Podczas zajęć, elementy baśniowego świata spontanicznie wplatają się w rzeczywistość, a bajkowa narracja pomaga małym uczniom osadzić wiedzę w wyraźnym kontekście.

Dzięki starannie zaplanowanym scenariuszom, uczniowie mogą w pełni przeżywać baśniowe przygody stając się ich bohaterami. Najważniejszym narzędziem metody jest wielowymiarowe, doświadczenie, które pomaga dzieciom w budowaniu silnych skojarzeń.

Emocjonalizacja procesu nauczania wpływa na zwiększenie aktywności i motywację ucznia. Podczas lekcji pobudzamy przede wszystkim pozytywne emocje, takie jak: radość́, fascynacja i ekscytacja. Zmagazynowany w odpowiednim nastroju komunikat, któremu towarzyszy zaangażowanie emocjonalne łatwiej jest sobie przypomnieć.

Dowodzi tego zależność aktywności konkretnych obszarów mózgu podczas przypominania od emocji, które dziecko przeżywa w trakcie zapamiętywania. Odnajdywanie w pamięci informacji przyswojonych podczas pozytywnego przeżycia pobudza hipokamp – obszar bezpośrednio odpowiedzialny za magazynowanie informacji.

Utrwalenie materiału

Część każdych zajęć poświęcona jest aktywności artystycznej. Wykorzystujemy przy tym pełen potencjał multisensoryczny małych uczniów. Śpiewamy, pokazujemy, odtwarzamy, rysujemy, kolorujemy i rozwiązujemy zadania zręcznościowe. Wykorzystujemy różnorodność faktur, materiałów i dźwięków.

W ten sposób pozwalamy doświadczać uczniom rzeczywistości wszystkimi zmysłami. Mnogość kanałów absorbcji informacji ma pozytywny wpływ na trwałość zapamiętywania. W ten sposób doznanie edukacyjne staje się pełnowymiarowe i namacalne – łatwe do osadzenia w żywym kontekście.