Metoda The 5 Senses – angielski dla dzieci

Dwa cele nauki

Dobra edukacja jest pełna troski i wrażliwości. Rodzaj komunikatu jaki kierujemy do dziecka wpływa na ukształtowanie jego inteligencji i osobowości. Dlatego nauka w Miłej Szkole Językowej ma podwójny cel (tzw. dual purpose).

Oprócz nauki języka zbudujemy w Twoim dziecku wiarę we własne możliwości, chęć podejmowania wyzwań i akceptację dla popełniania błędów. Będziemy wzorować się na metodach nowoczesnej pedagogiki oraz growth mindset – podejściu zbadanym i opisanym przez Carol Dweck – profesor uniwersytetu Stanforda.

Sposób w jaki dziecko myśli o własnej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Carol Dweck wyróżnia dwa modele koncepcyjne: nastawienie na rozwój (growth mindset) i nastawienie na trwałość (fixed mindset).

Dziecko nastawione na rozwój (growh mindest)j wierzy, że inteligencja i umiejętności mogą rozwijać się w czasie. Dlatego chętnie podejmuje się wyzwań, nie poddaje się w obliczu trudności. Ceni krytykę i wie, że porażka go nie określa. Jest natomiast nieodłącznym elementem procesu nauki.

Dziecko nastawione na trwałość (fixed mindset) postrzega zdolności i inteligencję jako stałą cechę. Wierzy, że ma lub nie ma pewnych wrodzonych zdolności, np. nie ma talentu do języków obcych. Rzadko wychodzi poza swoją strefę komfortu. Źle reaguje na krytykę, przez co pozbawia się cennej możliwości samorozwoju.

Dobra wiadomość jest taka, że mindset to właściwość, którą można rozwijać. W Miłej nagradzamy pracę i wysiłek. Pokażemy, Twojemu dziecku, że sam proces zdobywania wiedzy i doskonalenia się jest przyczyną do radości, a potknięcia na tej drodze są normalne. Nauczymy je, że najlepszą reakcją na trudności jest zmiana strategii działania i wytrwałe dążenie do celu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W bibliografii znajdziesz polecaną i wykorzystywaną przez nas literaturę!

Nauka osadzona w narracji

The Five Senses Method  została zaprojektowana pod kątem rozwijania kreatywności Twojego dziecka, jego umiejętności władania, najpierw słowem mówionym, a później pisanym, rozpoznawania rytmu, stosowania i rozpoznawania rymów, metafor, idiomów i przysłów.

Oswajamy Twoje dziecko z różnymi rodzajami opowieści, rozwijamy jego komunikację werbalną, staramy się słuchać potrzeb i dostarczać odpowiednich źródeł oraz pożytecznych stymulacji.

Fakty, pojedyncze słowa i ich znaczenie mają sens tylko kontekście i to właśnie kontekst sprawia, że stają się ciekawe. Rozumiemy konieczność rozwijania kreatywności u dzieci oraz ich potrzebę poznawania świata poprzez opowieści.

Kurs został zbudowany w oparciu o baśniową historię kota Oddiego i jego przyjaciół z Zaczarowanego Lasu. Twoje dziecko, podczas lekcji, przeżyje niesamowitą przygodę. Angielski, jako naturalny sposób opisu baśniowej rzeczywistości stanie się ekscytujący i praktyczny.

Pełne zanurzenie w języku angielskim

Podczas zajęć dzieci używają jedynie języka angielskiego. Intensywna ekspozycja na żywy język jest najważniejsza dla procesu przyswajania. Słowa i wyrażenia powtarzane regularnie w konkretnych momentach zajęć stają się jasne i łatwo przyswajalne dla dzieci.

Lektorki używają kart obrazkowych, gestów oraz rekwizytów, aby ich komunikaty były czytelne i zrozumiałe dla maluchów. Przedstawiane w baśniowych kontekstach słowa i wyrażenia zapadają w pamięć – dzieci powtarzają kluczowe frazy z opowieści i śpiewają poznane na zajęciach piosenki. Z czasem zaczynają coraz swobodniej posługiwać się językiem angielskim zarówno w klasie, jak i poza nią.

Nauka w rytmie indywidualnych potrzeb dziecka

Rytmiczny i jasno określony charakter zajęć, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu coraz chętniej uczestniczą one w poszczególnych aktywnościach. Nie wymagamy od dzieci, aby natychmiast zaczęły używać języka angielskiego w klasie.

The silent period to często czas, kiedy dziecko absorbuje i przetwarza otrzymywane informacje. Jest on równie istotnym elementem procesu, co aktywna produkcja języka mówionego. Dziecko zaczyna mówić dokładnie wtedy, kiedy jest na to gotowe. Dzieje się to nieuchronnie pod wpływem ekspozycji na język ze strony lektorki oraz rówieśników.

Podejście multisensoryczne

The Five Senses Method  to metoda angażująca wszystkie zmysły. Podstawą są rymowane, pięknie ilustrowane opowieści, dzięki którym wprowadzamy słownictwo dotyczące określonej tematyki.

Jako metody powtórkowe i utrwalające stosujemy piosenki, kolorowanki oraz zróżnicowane ćwiczenia grafomotoryczne. W trakcie śpiewania piosenek dzieci pracują nad orientacją przestrzenną i koordynacją ruchową. Nauczamy przez działanie!

Na każdym etapie kładziemy nacisk na rozwijanie motoryki małej u dziecka. Staramy się zapewnić jak najbardziej zróżnicowane bodźce – do tworzenia pomocy edukacyjnych wykorzystujemy materiały o różnych kolorach, fakturach, zapachach i stanach skupienia. W trakcie zajęć angażujemy wszystkie zmysły – wzrok, słuch, dotyk, węch, a czasem i smak.

Przy okazji mówienia o zwierzętach, nie tylko ćwiczymy ich poprawne nazewnictwo, ale też oglądamy je, śpiewamy o nich piosenki i słuchamy ich odgłosów, próbujemy je naśladować. Mówiąc o przyrodzie – wychodzimy na spacer, aby stanąć z nią oko w oko, by ja powąchać, dotknąć i skosztować jej.

Zamieniamy abstrakcyjne pojęcia i symbole w konkretne doświadczenia, które pozwalają dzieciom zaspokajać ich wrodzoną ciekawość. Język angielski staje się wspaniałym narzędziem do przeżywania przygód i doświadczania świata wszystkimi zmysłami.